Mer om handicapsystemet inom golfsporten

Golfen är på ett sätt en unik sport då det på grund av sättet man räknar poäng på, det så kallade handicapsystemet, går alldeles utmärkt att spela tillsammans med och tävla mot de som är sämre eller bättre än en själv. Man behöver alltså inte vara på samma nivå som sina medspelare för att kunna till exempel gå en golfrunda på 18 hål ihop. Det går ut på att man får ett slags “handikapp” gentemot de andra, som man när man successivt blir bättre; sänker.

Hur man räknar handicap

Alla som vill börja spela golf på golfbana behöver ett Grönt kort. Detta tar man genom en kurs där man när kursen är slut behöver ha nått upp till en viss skicklighet. När man har lyckats genomföra detta och således fått sitt Gröna kort så tilldelas man det som kallas för “handicap” 54. Alla börjar med handicap 54. Sen är det alltså meningen att detta handicap ska sänkas med hjälp av räknesystemet som tillämpas inom golfen.

Principen är att man ska gå runt en bana och ju färre slag desto bättre – då sänker man sitt handicap. En golfbana består av 18 (eller 9) hål och alla hål har sitt unika “par” – det vill säga ett antal slag som de bästa spelarna (de med handicap 0) ska klara just det hålet på. Par 3-hål, par 4-hål eller par 5-hål är vanligast och vad som bestämmer vad varje hål har beror lite på hur många meter hålet är och om det finns hinder som kan försvåra spelet. Inom golfen räknas par lite olika beroende på om man är man eller kvinna.

golfsporten

Var man slår ut sin boll, utslagsplatsen eller det man kallar tee, beror på ens nivå. Det finns i Sverige fyra olika tees: vit, gul, blå och röd. Var man slår ut ifrån har alltså att göra med ens skicklighet och handicap. Är man nybörjare spelar man inte från tee utan istället 150 meter från green.

Som nybörjare har man som sagt handicap 54. Går man en 18-hålsbana med handicap 54 har man med andra ord 54 extraslag på sig att nå sitt så kallade handicap-par. Med 54 extraslag menar man 54 slag utöver banans sammanlagda par. 54 slag ska alltså fördelas på 18 hål, vilket blir 3 slag (utöver par) per hål. På ett par 3-hål är man med handicap 54 genom detta system tillåten att slå 3+3 (6) slag för nå handicap-par. Nu gäller det att utifrån detta räkna poäng för att förhoppningsvis sänka sitt handicap. Utifrån summan av ens extraslag per hål plus hålets specifika par, tilldelas man olika poäng. Spelar man exakt enligt sitt handicap-par (det vill säga 0 slag över den summan) så har man fått 36 poäng på en 18-hålsbana – detta resultat ger alltså 2 poäng per hål. Färre slag ger högre poäng och med det sänker man sitt handicap. Hur mycket man sänker sitt handicap beror på vilken av de sex handicapgrupperna man tillhör. Där räknas poängen lite annorlunda i de olika grupperna. Tänk också på att dina tillåtna extraslag ska delas upp olika på olika hål – så kallat slopevärde och indexering. Detta för att lägga ut slagen rättvist över banan.