Grunderna i golf

Ibland hör man sägas att golf är ett sätt att förstöra en annars trevlig promenad. I så fall har många människor tyckt det i väldigt många år. Entusiasterna tvistar om det är Skottland eller Nederländerna som varit sportens vagga. Belägg finns från 1400-talet och helt säkra underlag finns från 1600-talet. Sporten och reglerna utvecklades i Skottland på 1800-talet.

Grunderna

Spelet är egentligen enkelt i sin utformning. Man har en bana eller ett hål (som kan se ut lite grann hur som helst) med en tee eller utslagsplats i ena ändan och en green (eller målområde) i den andra. På greenen finns en målkopp (ett litet hål i marken) och det är där golfbollen så småningom ska hamna är det tänkt. Varje hål har en markering med hur lång banan är som kallas för par. De kortaste hålen är par 3 på cirka 75 meter och uppåt och de längsta, men rätt ovanliga, är par 6 som är längre än 610 meter. Desto högre par, desto fler slag krävs för att nå greenen. I allmänhet vill säga. Vi har ju alla hört talas om hole-in-one och det innebär att spelaren slår golfbollen direkt från utslagsplatsen rakt ner i hålet; ett slag alltså. Detta är så klart mycket ovanligt och brukar utlösa stora glädjeceremonier i klubbhuset efter spelet.

Banan eller hålet

Mellan de båda ändarna av banan finns en uppsjö av hinder. Den del som är finklippt kallas för fairway och de olika hindren kallas för ruff. Det kan vara vattenhinder, sandgropar eller något annat. Det gäller att slå bollen med så få slag som möjligt från tee till greenen med hjälp av olika klubbor, anpassade till olika situationer. Den med minst antal slag vinner. En komplett bana består av antingen nio eller 18 hål och banan eller hålet markeras av vita pinnar. Utanför dem får inget spel förekomma.

Banan eller hålet
Banan eller hålet

Man promenerar runt eller åker i en liten golf cart. Man kan spela själv eller ha med sig vänner, familj, affärsbekanta eller, kanske, en caddie, En caddie är en medhjälpare som kan bära väskan med klubbor och ge goda råd hur man ska bollen. I princip är alltså reglerna i golf väldigt enkla och går snabbt att lära sig, men eftersom golf är en precisionssport gäller övning, övning och åter övning. Eftersom den också är lågintensiv passar golf utmärkt för den vanlige motionären.

En rättvis sport

Ett argument mot golf kan ibland vara att det är väldigt dyrt. För att kunna spela måste man få tillträde till en golfbana, som oftast ägs av en golfklubb, och det i sin tur förutsätter ofta medlemskap i klubben. Men på de allra flesta banor kan man köpa tillgång till banan för bara ett eller några få tillfällen. Utrustningen brukar man kunna hyra på plats. Det enda man egentligen behöver är några timmars tid.

En grundregel i golf är rättvisa och man har därför ett system som kallas handicap. Desto högre handicap, desto mindre skicklig är man. Det här systemet gör det möjligt för en ovan spelare att spela mot en annan golfare som är mycket bättre och ändå få samma villkor. De enda hinder som finns är egentligen de som finns på golfbanan!