Finns det skador inom golfsporten?

Att golflandslaget behöver en läkare kanske förvånar vissa. Men trots att golf är en relativt ofarlig sport undantaget den överhängande risken att få en golfboll eller blixt i huvudet, så förekommer det liksom vid alla typer av fysisk aktivitet skador även på den till synes fridfulla golfbanan. Förenklat kan man dela upp de olika typerna av skador i två grupper. Den ena gruppen är överbelastnings- eller förslitningsskador, det vill säga skador som uppstår till följd av felaktig belastning eller ensidig belastning över en längre tid. Den andra gruppen är akuta skador, det vill säga skador som uppstår plötsligt, ofta i samband med en hastig eller kraftig rörelse, som till exempel en golfsving. Den här artikeln fokuserar på när och var skadorna uppkommer samt hur de kan förebyggas.

Vanliga skador

Vanligt förekommande skador inom golfsporten är belastningsskador i de övre delarna av kroppen som till exempel axlar, armbågar, handleder och rygg. En överbelastningsskada uppkommer över tid och det kan ibland vara svårt att veta vad som är orsaken till skadan. Som amatörgolfare uppkommer kanske smärta i rygg, knän eller hälsenan i samband med några dagars intensivt golfspelande, gärna i kombination med ett tidigare uppehåll. Som golfproffs rör det sig ofta om en stor mängd träning och spel under långa och intensiva säsonger. Eftersom det kan ta tid innan en överbelastningsskada ger sig tillkänna är det viktigt att tidigt arbeta förebyggande genom teknik- och styrketräning samt återhämtning för att minska risken att en belastningsskada uppkommer.

En akut skada som till exempel en muskelbristning eller sträckning innebär att en sena eller muskel går av helt eller delvis och det uppstår då en blödning i vävnaden kring skadan. Skadan uppstår oftast i samband med en snabb eller kraftfull rörelse. I golf kan det till exempel uppstå i bröstmuskulaturen, ryggen eller baksida lår i samband med en sving. En sådan här typ av skada går inte obemärkt förbi och det är viktigt att ta hand om skadan med en gång genom att stoppa blödningen. Beroende på vilken typ av skada man drabbats av finns det olika strategier för rehabilitering och återgång till golfen.

Så kan du förebygga skador

Risken att drabbas av en akut muskelbristning eller sträckning ökar om man hoppar över uppvärmningen. Vid uppvärmning mjukar man upp kroppens leder och muskler och får igång blodcirkulationen vilket gör kroppen redo för arbete. Det räcker alltså inte med ett par provsvingar. Nedvarvning och återhämtning är också viktiga pusselbitar i det förebyggande arbetet. Styrketräning är ett bra sätt för att förebygga förslitningsskador i bland annat axlar, knän och rygg. Starka ben samt en stark bål och rygg ger avlastning för lederna och kroppen tolererar den belastning som den utsätts för. Att utveckla och förfina sin teknik är också en bra strategi för att undvika att dra på sig skador. God hållning och ergonomi samt rätt teknik minskar risken för felaktig belastning av kroppens leder och förebygger både överbelastningsskador och akuta skador. En annan bonus med att rusta sin kropp väl inför golfsäsongen är ju även att vinstchanserna ökar då en stark och hel kropp presterar bättre.