Allt om golfsport

Att golf har blivit en av Sveriges mest populära sporter är det nog få som missat. Det poppar upp golfbanor både här och där, och nästintill alla spelar eller känner någon som spelar golf. Faktum är att Sverige är ett av världens mest golfintresserade folk. Med runt 450 stycken golfbanor i landet så placerar man sig klart på topp 5 över de länder med flest golfbanor i Europa. Dessutom, vilket klart har ett samband, så har landet i ett europeiskt perspektiv det tredje mest antal utövare, med närmare en halv miljon spelare. Det betyder att närmare var tjugonde invånare också är en golfutövare.

För i tiden så sågs sporten mer som något för de förmögna att syssla med, men allt efter åren gått så har den övergått till en riktig folksport. Visst förekommer även nu kostnader för att köpa utrustning och mera men sporten är inte den klassmarkering som en del ville få den till nu. Även runt om i världen så har golf blivit en välbesökt och omtyckt sport med världsstjärnor som Tiger Woods och svenska Annika Sörenstam. Efter en lång kamp så blev golf återigen en OS-sport 2016 vilket den inte hade varit sen 1904.

Lite historia

Det finns en hel del osäkerhet kring hur golfsporten egentligen kom att bli till samt när och var. En del hävdar att sporten har sitt ursprung i Skottland på 1400-talet medan andra hävdar att den sport som utövades där snarare kan liknas med landhockey och att ursprunget kommer från Nederländerna runt 1600-talet. Samtidigt bör det dock nämnas att romarna långt tidigare hade spelat ett golfliknande spel. Den mest populära och traditionellt accepterade berättelsen är dock att det var just på de brittiska öarna och närmare bestämt i Skottland som sporten fick sin start och utveckling. Den första golfklubben kom till på mitten av 1700-talet och i början på 1900-talet så nådde sporten även Sverige.

Lite om grunderna

Lite om grunderna
Lite om grunderna

Golf är som de flesta nog vet främst en precisionssport. Den fysiska ansträngningen är inte det avgörande utan precisionen att få bollen att på minst antal slag gå i ett hål. En utmärkande del för just golf är att banan inte ser lika dan ut utan normalt sett alltid får se och ser olika ut. Banorna måste i och för sig alltid ha 9 eller 18 hål samt en del gemensamma förutsättningar, som en ”tee” att slå ut från och en ”green” där hålet är placerat, men banorna är som de flesta nog observerat mycket olika. Den grundläggande regeln är att man ska ta sig runt på banan med så få slag som möjligt. Golfreglerna är internationella och standardiserade. Det förekommer mindre uppdateringar cirka vart fjärde år, men grundreglerna är i princip de samma.

För den som inte är proffs så finns inom golfen ett så kallat ”handicap”-system. Detta är till för att spelare på olika stadier i sitt spel ska kunna tävla mot varandra. Det ska alltså vara möjligt för en relativ novis att kunna vinna över den som spelat lite längre. Detta system ser lite olika ut beroende på land. I Sverige finns det ett ”slope”-system som baserar sig på banans svårighetsgrad.